Manitou Việt Nam - Đại lý chính thức của Manitou Group

Menu

Chính sách bảo hành

Chế độ bảo hành bắt đầu được tính ngay kể từ thời điểm xe được giao cho quý khách. Trong vòng 12 tháng hoặc 2000 giờ làm việc, tùy thuộc điều kiện nào đến trước, Manitou Việt Nam đảm bảo sẽ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ phụ tùng nào của xe Manitou mới bị hỏng hóc.

Chính sách bảo hành (áp dụng toàn cầu)

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH   - Các thiết bị mới được cung cấp bởi Manitou Việt Nam được bảo hành cho bất kỳ khiếm khuyết nào do phụ tùng hoặc lỗi lắp ráp bởi nhà sản xuất.  - Các thiết bị hoạt động tuân thủ các chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo thiết bị và đặc biệt liên quan đến việc...

Gia hạn bảo hành

Gia tăng thời gian bảo hành thêm đến 5 năm hoặc 6000 giờ sử dụng cho máy của bạn. Các chi phí phụ tùng, nhân công và đi lại của kỹ thuật viên không tính thêm trong thời gian bảo hành. Thiết bị của bạn sẽ được bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa (nếu có) bởi các kỹ thuật viên được đào tạo...